Dr. Kairavi Jwalantbhai Desai (Professor & Head Of The Department)


Dr. Nileshkumar Dhanjibhai Patel (Associate Professor)


Dr. Ravindra D Jadeja (Assistant Professor)


Dr. Shirishkumar Manubhai Patel (Assistant Professor)


Dr. Saklainhaider s Malek (Assistant Professor)


Dr. Pooja J Dholakiya (Tutor)


Dr. Jatin Shashikant Sarvaiya (Tutor)


Dr.Beena Jagad (Tutor)


Dr. Suvas Devendrabhai Patel (Senior Resident)


Dr. Aditi Gaur (Third Year Resident)


Dr. Shital Vala (Third Year Resident)


Dr. Ishita Kundaria (Third Year Resident)


Dr. Mihir Oza (Second Year Resident)


Dr. Kinjal Chauhan (Second Year Resident)


Dr. Nehal Patel (Second Year Resident)


Dr. Divya Kukadiya (Second Year Resident)


Dr. Ankita Bhalala (Second Year Resident)


Dr. Krupa Jayasukhbhai Dholiya (First Year Resident)


Dr. Rohini S pillai (First Year Resident)